Vårens eldar brinna, Vårens bäckar rinna

Vårsånger och eldupplevelse med Gårgylling

30 april 2017 på Karlbergs gård, Gnesta