Jordnära festival

På grund av Covid- 19 ställs tyvärr festivalen in detta år. Istället erbjuder vi kaféverksamhet med kulturinslag där avstånd och smittsäkerhet kan hållas. Se länk.